Podczas warsztatów ozdobimy ramę oraz na szybie stworzymy efekt starego lustra

czas ok 4-5 h